MAGAZINE OVER ERFGOED

In Zutphen staat een huis

boek inzutphenstaateenhuisBeschrijft het bouwhistorisch onderzoek van zeven huizen in de middeleeuwse stad (waaronder het pand van De Driekant). Een uitgave van de Historisch Vereniging Zutphen
Gegevens:
€ 10,-  |  Verkrijgbaar bij de Historische Vereniging en bij de Zutphense boekhandel.

Back to top