MAGAZINE OVER ERFGOED

Vestingstad Zutphen

Vestingstad ZutphenDe historische beeldatlas Vestingstad Zutphen is in deze tweede, herziene en uitgebreide druk door gemeentelijk archeoloog en Michel Groothedde en gemeentelijk bouwhistoricus Jeroen Krijnen geactualiseerd op basis van de jongeste inzichten uit archeologisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek. Veertien plattegronden, waarop in evenzoveel fasen de ontwikkeling van de vestingwerken van Zutphen is afgebeeld, vormen de ruggengraat van het verhaal. Met een weelde aan foto's, schetsen en plattegronden leiden de auteurs de lezer op een verantwoorde, zeer toegankelijke wijze langs de sporen van een rijk en bewogen verleden.

Gegevens:
Vestingstad Zutphen
Elf eeuwen versterken en verdedigen
Michel Groothedde & Jeanette A.M. Krijnen
92 pagina's inclusief kaart
ISBN: 9789057306167
Prijs: € 34,70

bestelknop
Back to top